Tuổi thọ dầu thủy lực và môi trường

Tuổi thọ dầu thủy lực và môi trường

Tuổi thọ dầu thủy lực và môi trường

Tuổi thọ dầu thủy lực và môi trường

Tuổi thọ dầu thủy lực và môi trường
Tuổi thọ dầu thủy lực và môi trường

Tin Tức

Tuổi thọ dầu thủy lực và môi trường

17-02-2019 09:20:59 PM

 

Tuổi thọ dầu thủy lực và môi trường

 

Đó là một bí mật mở mà dầu không bao giờ hao mòn nhưng các chất ô nhiễm làm cho nó không thể loại bỏ được. Các chất gây ô nhiễm hoạt động như chất xúc tác trong quá trình oxy hóa dầu và làm giảm dầu dẫn đến thải bỏ. Mặc dù tuổi thọ của dầu không thể kéo dài mãi mãi, ngay cả trong điều kiện tốt nhất, và phản ứng hóa học, quá trình oxy hóa diễn ra và không tránh khỏi cuối cùng dầu mất đi tính chất và nó trở thành loại bỏ khả năng.

Nói chung, các loại dầu thủy lực và bôi trơn có tuổi thọ không xác định khi được bảo vệ khỏi nhiệt độ quá cao, độ ẩm, không khí và các hạt bụi... Tất cả những điều này được coi là chất gây ô nhiễm và kiểm soát của chúng là một phần của chương trình kiểm soát ô nhiễm toàn diện. Trong thực tế, một số công ty đã tạo ra những sản phẩm dầu thủy lực >> đạt được tuổi thọ hơn mười năm .

Do đó chúng ta nên có một chương trình kiểm soát và kiểm soát ô nhiễm hiệu quả, để giảm thiểu quá trình oxy hóa, bằng cách giữ dầu càng sạch càng tốt và do đó kéo dài tuổi thọ của dầu, giảm chi phí bảo trì, thời gian ngừng máy và bảo vệ thiết bị tốt hơn.

 

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH XỬ LÝ DẦU BỊ TẠP NHIỄM >>

 


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương