Phân loại dầu nhờn (dầu nhớt)

Phân loại dầu nhờn (dầu nhớt)

Phân loại dầu nhờn (dầu nhớt)

Phân loại dầu nhờn (dầu nhớt)

Phân loại dầu nhờn (dầu nhớt)
Phân loại dầu nhờn (dầu nhớt)

Tin Tức

Phân loại dầu nhờn (dầu nhớt)

31-07-2018 02:13:36 PM
 

Tùy theo đối tượng sử dụng, dầu nhớt có thể được phân thành các loại sau:

 

   1>. Dầu nhớt động cơ:  Là dầu nhớt sử dụng cho các loại động cơ nổ. Trong số các chủng loại dầu nhớt, dầu động cơ chiếm tỷ trọng khoảng 70%:

           -  Dành cho xe 2 bánh

           -  Dành cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, ... máy cắt cỏ, máy cưa gỗ, máy canô, máy phát điện 2 thì, máy tàu ghe...

           - Dầu động cơ xe 2 bánh >

           - Dầu động cơ xe hơi ( 4 bánh) >

           - Dầu động cơ xe vận tải thương mại >

           - Dầu động cơ xe cơ giới >            

 

2>Dầu nhớt công nghiệp:  Là dầu nhớt sử dụng cho các loại máy và hệ thống công nghiệp bao gồm:

   3>. Dầu nhớt hàng hải:  Là dầu nhớt sử dụng cho các loại động cơ máy thủy:


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương