NHÀ SẢN XUẤT DẦU CẮT GỌT, GIA CÔNG KIM LOẠI CHUYÊN NGHIỆP

NHÀ SẢN XUẤT DẦU CẮT GỌT, GIA CÔNG KIM LOẠI CHUYÊN NGHIỆP

NHÀ SẢN XUẤT DẦU CẮT GỌT, GIA CÔNG KIM LOẠI CHUYÊN NGHIỆP

NHÀ SẢN XUẤT DẦU CẮT GỌT, GIA CÔNG KIM LOẠI CHUYÊN NGHIỆP

NHÀ SẢN XUẤT DẦU CẮT GỌT, GIA CÔNG KIM LOẠI CHUYÊN NGHIỆP
NHÀ SẢN XUẤT DẦU CẮT GỌT, GIA CÔNG KIM LOẠI CHUYÊN NGHIỆP

Tin Tức

NHÀ SẢN XUẤT DẦU CẮT GỌT, GIA CÔNG KIM LOẠI CHUYÊN NGHIỆP

17-02-2019 03:25:07 PM

 

VIPEC - NHÀ SẢN XUẤT DẦU CẮT GỌT, GIA CÔNG KIM LOẠI CHUYÊN NGHIỆP

 

Một nhà sản xuất dầu cắt kim loại, chất lỏng cắt kim loại cho thép sử dụng công nghệ cắt kim loại tiên tiến để thực hiện bôi trơn số lượng tối thiểu. Ứng dụng chất lỏng của VIPEC! Chúng tôi là một nhà tiên phong trong việc thiết kế và sản xuất các hệ thống phù hợp với các hoạt động cắt kim loại và kim loại cho thị trường công nghiệp.


Chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo cho khách hàng tiết kiệm tiền trong các quy trình sản xuất của họ bằng cách giảm lượng chất lỏng làm việc bằng kim loại được tiêu thụ.Việc ứng dụng nhất quán lượng chất lỏng làm việc kim loại tối thiểu cải thiện hiệu quả của quy trình và thân thiện với môi trường bằng cách giảm chất thải.

VIPEC VMS, VIPEC VMH, VIPEC Super,  là loại dầu không thể trộn lẫn được, thay thế dầu khoáng cũ pha với nước.Chúng tôi đã xây dựng điều này như một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí để sử dụng với tất cả hệ thống bôi trơn số lượng tối thiểu.

 

 


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương