NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ NHƯ: 0W-30, 5W-30,?

NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ NHƯ: 0W-30, 5W-30,?

NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ NHƯ: 0W-30, 5W-30,?

NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ NHƯ: 0W-30, 5W-30,?

NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ NHƯ: 0W-30, 5W-30,?
NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ NHƯ: 0W-30, 5W-30,?

Tin Tức

NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ NHƯ: 0W-30, 5W-30,?

18-02-2019 04:51:33 PM

NGOÀI THỊ TRƯỜNG, TRÊN BAO BÌ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ THƯỜNG GHI CÁC THÔNG SỐ

NHƯ: 0W-30, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50... NHỮNG THÔNG SỐ NÀY MANG Ý NGHĨA GÌ?

Độ nhớt đóng vai trò quan trọng trong tính chất của một loại dầu động cơ.  Nếu đánh giá theo hệ thống phân cấp độ nhớt của SAE, dầu có chữ "W" là loại đa cấp, 
dùng trong tất cả các mùa. Điển hình như chữ “W” trong ký hiệu "SAE 15W-40" ghi trên các loại bao bì dầu nhớt thường ít ai tìm hiểu hay quan tâm. Chữ "W" để 
chỉ từ “Winter” (Mùa đông). Trong chuyên ngành thì ký hiệu "5W" sau chữ "SAE" cho biết điểm rót chảy(nhiệt độ rót chảy) của sản phẩm dầu động cơ là ở -25oC, 
ở nhiệt độ này, động cơ xe của bạn vẫn khởi động tốt (nhớt chưa bị đông cứng).

Các thông số như 15W-40; 20W-50, là thông tin thể hiện độ nhớt của dầu nhờn động cơ, được quy định theo tiêu chuẩn SAE J300. các độ nhớt như SAE40, 50,..
gọi là độ nhớt đơn cấp, các độ nhớt có ghi dạng “W” gọi là độ nhớt đa cấp.

 


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương