Hướng dẫn chăm sóc hệ thống dầu thủy lực

Hướng dẫn chăm sóc hệ thống dầu thủy lực

Hướng dẫn chăm sóc hệ thống dầu thủy lực

Hướng dẫn chăm sóc hệ thống dầu thủy lực

Hướng dẫn chăm sóc hệ thống dầu thủy lực
Hướng dẫn chăm sóc hệ thống dầu thủy lực

Tin Tức

Hướng dẫn chăm sóc hệ thống dầu thủy lực

17-02-2019 09:23:11 PM

 

 

Hướng dẫn chăm sóc hệ thống dầu  thủy lực

 

Hiệu suất, tuổi thọ và độ tin cậy của linh kiện là cực kỳ nhạy cảm về chất lượng và bảo trì chất lỏng thủy lực được sử dụng trong hệ thống. Đó là lý do tại sao nó trả tiền để sử dụng chất lỏng thủy lực chất lượng cao, kiểm tra các mẫu chất lỏng trong khoảng thời gian đều đặn, và thực hành thường xuyên bảo trì phòng ngừa theo lịch trình. Bằng cách quan sát những đơn giản này hệ thống phòng ngừa thời gian chết sẽ được giảm và cuộc sống tổng thể của hệ thống sẽ được tăng lên. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về việc lựa chọn và chăm sóc dầu thủy lực trong hệ thống thủy lực hiệu suất cao.

Tại sao việc chăm sóc chất lỏng lại quan trọng?

Hệ thống thủy lực hiệu suất cao yêu cầu dầu rất sạch để tối đa hóa hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của các thành phần hệ thống. Lựa chọn dầu thủy lực có tác động ngay và lâu dài trên việc kiểm tra hiệu năng hệ thống. Để giúp đảm bảo kiểm tra đáng tin cậy, chất lỏng thủy lực tốt nhất phải được sử dụng. Ngành công nghiệp dầu mỏ không có tiêu chuẩn cho nguồn gốc hoặc chất phụ gia gốc thủy lực, và các tiêu chuẩn có sẵn không tiết lộ đầy đủ chất lỏng thủy lực phân biệt các đặc điểm mà hệ thống MTS dựa vào. So sánh chất lỏng thủy lực dựa trên các gói độ nhớt và chống mài mòn chỉ xác định rằng chất lỏng đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu. 


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương