Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014
Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

Tin Tức

Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

02-04-2017 02:17:31 PM

Giải thưởng thương hiệu và dịch vụ năm 2014

Giải thưởng:  THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU, do người tiêu dùng bình chọn năm 2014.

Đơn vị tổ chức: Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Cơ cuan bảo trợ và cấp bằng:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VIỆN QUẢN TRỊ QUỐC TẾ.

Theo quyết định số: VN0126VBC FDCO MH2013

 


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương