Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013
Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

Tin Tức

Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

14-01-2017 12:52:57 AM

Giải thưởng thương hiệu và chất lượng năm 2013

Giải thưởng: SẢN PHẨM TIN CẬY - DỊCH VỤ HOÀN HẢO - NHÃN HIỆU ƯU DÙNG.

Do người tiêu dùng bình chọn năm 2013.
Đơn vị tổ chức: Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Cơ cuan bảo trợ và cấp bằng:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VIỆN QUẢN TRỊ QUỐC TẾ. 

Theo quyết định số: 08/2013/QĐ-BT, Ngày 23/04/2013.eco, du nhờn vipeco

 

 

 

 

 


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương