ĐỘNG CƠ PHẦN TỬ

ĐỘNG CƠ PHẦN TỬ

ĐỘNG CƠ PHẦN TỬ

ĐỘNG CƠ PHẦN TỬ

ĐỘNG CƠ PHẦN TỬ
ĐỘNG CƠ PHẦN TỬ

Tin Tức

ĐỘNG CƠ PHẦN TỬ

17-02-2019 04:01:25 PM

 

ĐỘNG CƠ PHẦN TỬ

Động cơ phân tử là máy phân tử sinh học là tác nhân thiết yếu của sự di chuyển trong cơ thể sống. Nói chung, động cơ là một thiết bị tiêu thụ năng lượng dưới một hình thức và chuyển đổi nó thành chuyển động hoặc cơ khí; ví dụ, nhiều động cơ phân tử dựa trên protein khai thác năng lượng tự do hóa học được giải phóng bởi quá trình thủy phân ATP để thực hiện công việc cơ học. Về hiệu quả năng lượng, loại động cơ này có thể vượt trội hơn so với động cơ nhân tạo hiện có. Một sự khác biệt quan trọng giữa động cơ phân tử và động cơ vĩ mô là động cơ phân tử hoạt động trong bể nhiệt, một môi trường trong đó các dao động do nhiễu nhiệt là đáng kể.

 


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương