ĐỘNG CƠ

ĐỘNG CƠ

ĐỘNG CƠ

ĐỘNG CƠ

ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ

Tin Tức

ĐỘNG CƠ

17-02-2019 04:03:16 PM

 

ĐỘNG CƠ

 

Một động cơ hoặc động cơ là một cỗ máy được thiết kế để chuyển đổi một dạng năng lượng thành năng lượng cơ học . Động cơ nhiệt đốt cháy nhiên liệu để tạo ra nhiệt mà sau đó được sử dụng để làm việc . Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt đốt nhiên liệu trong buồng đốt để trích xuất công việc từ áp suất của khí giãn nở. Động cơ điện chuyển đổi năng lượng điện thành chuyển động cơ họcđộng cơ khí nén sử dụng khí nén, và động cơ đồng hồ trong đồ chơi gió sử dụng năng lượng đàn hồi. Trong các hệ thống sinh học, các động cơ phân tử, như myosin trong cơ bắp, sử dụng năng lượng hóa học để tạo ra lực và cuối cùng là chuyển động.


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương