Bảng phân loại cấp chất lượng & cấp độ nhớt cho dầu động cơ

Bảng phân loại cấp chất lượng & cấp độ nhớt cho dầu động cơ

Bảng phân loại cấp chất lượng & cấp độ nhớt cho dầu động cơ

Bảng phân loại cấp chất lượng & cấp độ nhớt cho dầu động cơ

Bảng phân loại cấp chất lượng & cấp độ nhớt cho dầu động cơ
Bảng phân loại cấp chất lượng & cấp độ nhớt cho dầu động cơ

Tin Tức

Bảng phân loại cấp chất lượng & cấp độ nhớt cho dầu động cơ

31-07-2018 03:20:58 PM

 

 

 

NHỮNG THÔNG SỐ QUAN TRỌNG CỦA NHỚT ĐỘNG CƠ
-  Cấp độ nhớt:  Thể hiện sự "đặc" hay "loãng" của dầu nhờn động cơ và thường được phân loại bởi hệ thống thang độ nhớt do Hiệp hội Kỹ sư Ôtô (Society of Automotive Engineers) ban hành.
   Cấp độ nhớt thường ký hiệu là: SAE 20W-50 hoặc SAE 15W-40 hoặc SAE 10W hoặc SAE 40,...
-  Cấp chất lượng:
   Chất lượng của dầu nhờn động cơ phân loại bởi các nhà sản xuất ôtô Châu Âu (ACEA); Tổ chức Tiêu chuẩn Ôtô Nhật Bản (JASO); Các Hãng chế tạo gốc (OEM) và Viện dầu khí Mỹ (API).
 

Bảng phân loại phẩm cấp và cấp chất lượng dầu nhờn

 

 

 

 

 

 


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương